Psihološko ispitivanje

Preko ovog sajta možete ugovoriti i usluge psihološkog ispitivanja.

One se mogu sprovesti i putem skajpa i dopisivanjem, ali poželjno bi bilo da se ugovori kontakt sa psihologom uživo, pošto nalaz koji klijent dobija u ovom drugom slučaju ima veću vrednost (dobija ga sa pečatom firme i faksimilom ispitivača).

Ispitivači sa kojima možete doći u kontakt su isključivo specijalisti medicinske psihologije, sa višegodišnjim iskustvom u kliničkoj praksi.

Možete dobiti sve vrste usluga iz oblasti psihodijagnostike, nezavisno od uzrasta klijenta i problematike zbog koje je upućen na psihološko ispitivanje.

Klijent može zatražiti psihodijagnostičke usluge i samostalno (ne mora biti upućen od strane lekara).

Naši ispitivači su ujedno i sertifikovani sudski veštaci, tako da se nalazi dobijeni preko nas mogu koristiti kao punopravni sudski dokumenti.

Ukoliko želite da ugovorite psihološko ispitivanje, možete nam se obratiti na taj način što ćete kliknuti na izraz “kontaktirajte nas”  (5. red reči  ispod naziva “Meni”) i ostaviti vašu elektronsku adresu, sa  kratkom porukom u vezi potrebe za psihološkim ispitivanjem. Odgovor ćete dobiti u roku od par sati. Ukoliko vam je ispitivanje hitno, napišite nam u poruci i vaš broj mobilnog telefona, da bismo vas mogli kontaktirati u što kraćem roku.

Cena psihološkog ispitivanja zavisi od vrste ispitivanja i vremena koje je potrebno odvojiti za tu svrhu, o čemu ćete biti obavešteni prilikom ugovaranja  samog ispitivanja.

Ukoliko imati nekih dodatnih pitanja u vezi psihološkog ispitivanja, možete nam se obratiti i putem mejla:  psihoterapija.online@yahoo.com