Dubinska psihologija i rok muzika – pesma „Divlje jagode“ kao anticipacija sudbine benda

„Ako možeš da gledaš tvoje životno delo srušeno u prah, I da ponovo prilegneš na posao sa polomljenim alatom… …Tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu, I što je mnogo više, tada ćeš biti veliki Čovek, sine moj.“                                                „Ako“ – Radjard Kipling                  …