ANALIZA SNOVA

O analizi snova

Svaki čovek sanja svake noći. Ukoliko neko tvrdi da ne sanja, to zapravo znači samo da osoba svoj san nije zapamtila. Proces sanjanja odvija se redovno, u dužem (veći deo noći) ili kraćem trajanju (oko dva sata svake noći), zavisi da li se oslanjamo na starija ili novija neurofiziološka istraživanja. Odluka da se snovima bavimo kroz razgovor sa terapeutom i/ili grupom, kao i slušanje tuđih snova na grupi, značajno pospešuje zapamćivanje svojih sopstvenih snova. Da bi se, kada se san javi, on sačuvao u što tačnijoj formi, potrebno je zapisati ga odmah ili u što kraćem roku nakon buđenja. Osobe koje redovno zapisuju svoje snove obično imaju posebnu, za tu svrhu izdvojenu svesku, kao neku vrstu dnevnika (Laza Kostić je svoju svesku sa snovima nazivao Noćnik).  U nju se beleži:

Sadržaj sna sa naznačenim datumom
Ime sna (snevač ga sam nazove prvom reči ili rečenicom koji mu padnu na pamet)

Asocijacije na važne elemente sna (npr. ako osoba sanja slepog miša, ispod sadržaja sna treba da naznači šta asocira kada se pomene slepi miš).
„Okidač“ za nastanak sna-da li je javljanju sna prethodio neki značajan događaj, ili je možda reč o generalnoj životnoj situaciji koja traje već duže vreme, ili je okidač neki događaj iz prošlosti… Identifikacija okidača pokazuje nam šta je ono na šta nesvesni deo ličnosti odgovara putem sna, odnosno identifikujemo razlog za pojavu sna.

Ovako zabeležen san snevač donosi na grupu ili individualnu terapiju, na kojima se nastavlja rad na datom snu. Osoba može doneti i samo sadržaj sna, što tačnije zapisan, a ostali koraci se u tom slučaju sprovode tokom analize.