BIOGRAFIJA

Mladen Avramović

Rodjen 1983. godine u Šapcu.

2007. godine diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao autor predloga udžbenika muzičke kulture za drugi razred osnovne škole- „Orfejeva kutija“.

Tokom studija na odseku za opštu muzičku pedagogiju paralelno upisuje i odsek  muzikologija, koji na trećoj godini napušta da bi započeo studije na Filozofskom fakultetu.

2013. godine diplomira na Filozofskom fakultetu u Beogradu na smeru Klinička psihologija, a na Fakultetu za medije i komunikaciju-smer Primenjena psihologija 2015. godine brani master rad na temu „Komparativna analiza interpretacije snova u različitim psihoterapijskim modalitetima“.

Tokom master studija upoznaje se sa oblašću psihosomatike, kao i diferencijalne psihodijagnostike u okviru koje izlaže i sopstvene radove.

Psihoterapijsku edukaciju iz grupne analize započinje 2011. godine kao edukant Društva grupnih analitičara Beograd koje je punopravni član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Od velikog značaja za njegov psihoterapeutski rad  predstavljaju iskustvene grupe za analizu snova koje je kod Dr.Ivana Nastovića pohadjao nepune četiri godine. Poslednje dve godine aktivno je učestvovao i u vodjenju ovih grupa.

Na  4. Kongresu psihoterapeuta Srbije (2014) izložio je predlog novog tumačenja dva sna koja Frojd analizira u svom „Tumačenju snova“ (san o Detetu koje gori“ i san o Malom Karlu“). Takodje je ponudio novo tumačenje čuvenog Frojdovog „Sna o Irminoj injekciji“ koji je do danas ostao predmet polemika.

Kao psiholog kliničke orijentacije završio je jednogodišnji klinički staž na Klinici za psihijatriju i Institutu za neurologiju Kliničkog Centra Srbije.

Zaposlen je u gimnaziji kao profesor muzičke kulture.