Dubinska psihologija i rok muzika – pesma „Divlje jagode“ kao anticipacija sudbine benda

„Ako možeš da gledaš tvoje životno delo srušeno u prah, I da ponovo prilegneš na posao sa polomljenim alatom… …Tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu, I što je mnogo više, tada ćeš biti veliki Čovek, sine moj.“                                                „Ako“ – Radjard Kipling                  …

Detalji

O psihološkoj pomoći

O psihološkoj pomoći Dubinskopsihološka analiza usmerena je na oslobadjanje i razvoj skrivenih, individui još uvek nepoznatih potencijala njene ličnosti, kao i do tada nespoznatih dimenzija mogućih odnosa sa drugima. Postepeno otkrivajući nerealizovane mogućnosti u sebi, osoba otkriva i nove aspekte sveta oko sebe sa kojim je neminovno u interakciji. Tako dolazimo do razumevanja da radom…

Detalji

Neophodnost saodnošenja sa Drugim u svetlu Makarijevskih spisa i personologije Svetog Grigorija iz Nise

Neophodnost saodnošenja sa Drugim Čovekovoj duši je, kako nalazimo u prilogu tumačenju makarijevskih spisa[1], stvaranjem podareno biće-po čemu se ona ne razlikuje od ostatka prirode; ali ova osnovna datost dopunjena je nečim za šta je ostatak žive i nežive tvari uskraćen-logosom. Logos sa sobom nosi mogućnost svesne refleksije činjenice darivanja. Logos je dakle privilegija čoveka,…

Detalji

Frojdova teorija snova

Kritika i komparacija sa dominantnim naučnim diskursom Frojdovog i našeg vremena Na samom početku navešću jednu Frojdovu rečenicu iz „Uvoda u psihoanalizu“ kojom želim da istaknem neophodnost posedovanja objektivnog istraživačkog stava, za koji se i Frojd uprkos mnogim osporavanjima naučne proverljivosti njegovog dela, snažno zalagao. Frojd kaže: „Valja biti smeran, svoje simpatije i antipatije fino…

Detalji