O psihološkoj pomoći

O psihološkoj pomoći Dubinskopsihološka analiza usmerena je na oslobadjanje i razvoj skrivenih, individui još uvek nepoznatih potencijala njene ličnosti, kao i do tada nespoznatih dimenzija mogućih odnosa sa drugima. Postepeno otkrivajući nerealizovane mogućnosti u sebi, osoba otkriva i nove aspekte sveta oko sebe sa kojim je neminovno u interakciji. Tako dolazimo do razumevanja da radom…