Neophodnost saodnošenja sa Drugim u svetlu Makarijevskih spisa i personologije Svetog Grigorija iz Nise

Neophodnost saodnošenja sa Drugim Čovekovoj duši je, kako nalazimo u prilogu tumačenju makarijevskih spisa[1], stvaranjem podareno biće-po čemu se ona ne razlikuje od ostatka prirode; ali ova osnovna datost dopunjena je nečim za šta je ostatak žive i nežive tvari uskraćen-logosom. Logos sa sobom nosi mogućnost svesne refleksije činjenice darivanja. Logos je dakle privilegija čoveka,…