GRUPNA TERAPIJA

O grupnoj terapiji

Usluge grupne psihoterapije sastoje se iz dva modaliteta:

Grupna analitička psihoterapija-zasnovana na teoriji i praksi grupne analize, sa naglaskom na relacijama između članova grupe i grupnom matriksu. Grupa se sastaje jednom nedeljno, uvek u istom terminu, i trajanju od tačno 90 minuta. Članovi jedne grupe ne mogu biti osobe koje se međusobno nalaze u bilo kakvom odnosu (partnerskom, porodičnom, prijateljskom …) osim onog koji zasnivaju na svojoj grupi. Ovakav pristup omogućava članovima grupe da slobodno dele svoje misli, osećanja, asocijacije, snove, prorađuju ih uz pomoć grupe i terapeuta, znajući da to čine u „zaštićenom“ prostoru, neopterećenom drugim relacijama koje mogu inhibirati slobodu izražavanja i deljenja, ili na drugi način komplikovati odnose na grupi.

 Ovim putem formiraju se autentični odnosi sa drugim članovima, razvijaju spontanost i sloboda stupanja u date odnose,  što vremenom postaje „životni stil“ i pomaže osobi da autentično učestvuje i bude slobodna da ovakve relacije gradi i sa ljudima van grupe. Tako osoba i u svom životu nerealne i površne odnose  zamenjuje realnim, autentičnim, i produktivnim.

Čovek se rađa među drugim ljudima i među njima provodi svoj život. Zato ne može biti nevažno da li su ti odnosi autentični ili „montirani“ (svesno ili nesvesno), ispunjeni nepoverenjem, neizrečenim istinama ili emocijama… Loši odnosi mogu dovesti do toga da ni sami sebi nismo u mogućnosti da formulišemo teškoće sa kojima se nosimo, što posledično ukida i sposobnost da ih komuniciramo bilo kome. Ovakvo stanje zatim dodatno pogoršava odnose sa drugima, koji umesto da budu „resurs“ napretka postaju dodatni remetilac, i time se „začarani krug“ zatvara.

Loši odnosi najčešće počinju u primarnoj porodici, a onda se tokom života održavaju po opisanom principu. Zadatak grupne analize je da pomogne osobi da ovaj „začarani krug“ prekine, i time oslobodi prostor za nove i autentične relacije (sa istim ili/i drugim ljudima), što vodi ka tome da se i pojedinac i njegova okolina neminovno menjaju (ukoliko nije moguće pozitivno uticati na okolinu moguće je i shvatljivo kao neophodno menjanje svog odnosa prema okolini).

Grupa za rad na snovima
U odnosu na analitičku grupu u kojoj snovi predstavljaju samo jedan segment rada, grupa za rad na snovima koristi analizu snova kao primarnu metodu. Analiza se odvija putem saopštavanja svojih snova od strane svakog člana grupe koji želi da ispriča san. Nakon što je san ispričan, terapeut zajedno sa klijentom sprovodi postupak analize ukoliko to klijent želi (moguće je i ne tako retko da klijent želi samo da ispriča san, a da eventualna analiza bude sprovedena nekom narednom prilikom). Drugi članovi grupe mogu se uključiti sa svojim asocijacijama, ili saopštavanjem sličnih iskustava, ali primarna interakcija odvija se između snevača i terapeuta, za razliku od grupne analize gde se akcenat stavlja na interakciju svih članova.

Iako su relacije među članovima grupe u “sada i ovde” nešto manjeg intenziteta nego u grupnoj analizi (jer se sukcesivno rade pojedinačni snovi), ipak radu na snovima u grupi u većini slučajeva treba dati prednost u odnosu na individualan rad. Razlog je što veći broj članova više doprinosi bogatstvom asocijacija, kao i raznovrsnošću iskustava koja snevaču mogu biti od pomoći. Sa druge strane, i oni članovi grupe koji ne pričaju san uče na primerima tuđih snova koji im pomažu da razreše svoje probleme. U tom smislu član grupe za rad na snovima može biti i osoba koja ne želi da priča svoje snove.

Grupe za rad na snovima sastaju se takođe jednom sedmično. Ovaj modalitet nema stroge zahteve po pitanju međusobnog viđanja i druženja članova van grupe, ali je svakako preporučljivo da supružnici i bliski rođaci ne budu članovi iste grupe.

PRIJAVI SE

Pošalji