INDIVIDUALNA TERAPIJA

O individualnoj terapiji

Individualna terapija i savetovanje predstavljaju metodu izbora  u četiri  moguća slučaja:
1. Individualna priprema klijenta za uključivanje u grupu – klijent neko vreme zakazuje redovne individualne konsultacije sa terapeutom, prorađujući u individualnom setingu sve ono što još uvek nije spreman da podeli sa svojom budućom grupom. Tako individualni susreti sa terapeutom predstavljaju „most“ ka uključenju u grupu.

2. Individualni susreti sa terapeutom kao dodatne seanse za klijenta koji je već uključen u neku od grupa.
Ovakav individualan rad ne podrazumeva obaveznu redovnost  koja je neophodna osobama čiji je izbor isključivo kontinuirana individualna terapija. Individualni susreti namenjeni su onim članovima grupe kojima je trenutno potreban  dodatni rad na nekom određenom problemu i van grupe. Ovim putem klijent dobija dodatnu „potporu“ da se uspešnije uključi u grupni rad.

3. Individualan rad sa terapeutom kao jedini izbor psihoterapijskog rada – namenjen je osobama koje ne žele ili se ne osećaju dovoljno spremnim da u njihovom terapijskom radu učestvuje bilo ko osim terapeuta. Ovakav način rada ne ukida mogućnost klijentu da se nekada u budućnosti uključi u neku od grupa, kada završi svoju individualnu terapiju.

4. Povremene individualne konsultacije – podrazumevaju susrete sa terapeutom  kada se za to ukaže trenutna potreba. Ovakve konsultacije mogu se obaviti i telefonski, ili putem skajpa, i one više predstavljaju domen savetovanja nego psihoterapije u užem smislu.

PRIJAVI SE

Pošalji